RSS

Roztwór buforowy

Nie możesz się ukryć


Temat: elektrody - pomiar pH
Hej, będę wykonywała doświadczenie: oznaczanie kwasu H3PO4 w Coca Coli za pomocą miareczkowania wodorotlenkiem sodowy; wzorcowy roztwór buforowy będzie miał pH=7. Korzystać będę z elektrody szklanej i chlorosrebrowej - o stałym potencjale. Mój problem polega na tym, iż nie umiem określić, która z tych elektrod jest biegunem ujemnym, a która dodatnim. I jakie procesy elektrodowe zachodzą na elektrodzie szklanej. Z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Bo naprawdę szukałam w książkach i w głowie - i nie uzyskałam zadowalającej...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22137Temat:
Możesz założyć, że zaszła reakcja zobojętniania kwasu octowego i powstało ileś tam moli CH3COONa. Ponieważ miałeś nadmiar kwasu - to też go trochę pozostało. Oblicz jakie są stężenia soli i pozostałego kwasu. Jeśli masz w roztworze roztwór słabego kwasu i sól tego kwasu z mocną zasadą - to jest to roztwór buforowy. Jeśli nie potrzebujesz umieć wyprowadzać wzoru - lub nie musisz wiedzieć skąd się on wziął - to po prostu wystarczy o znaleźć w pierwszej lepszej książce Podstawić do wzoru i obliczyć. Pozdrawiam.
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,614.html


Temat: Problem z zadaniem o buforze
Oblicz pH wodnego roztworu buforowego zawierajacego rowne ilosci NH3 i NH4Cl no i robie to tak wyznaczam dwa rownania dla ktorych definiuje stala kwasowosci i stala zasadowosci zgodnie z teoria Bronstreda definiuje pKa i pKb jako ujemne logarytmy dziesietne ze stalych Ka i Kb i powiazuje je z pKw=14 pKb dla amoniaku biore z tablic i jest rowne 4,75 wiec pKa = 9,25 korzystajac z przyblizenia dla buforu a w odpowiedzi jest 8,95 wiec prosze o pomoc co robie zle...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=20656


Temat: pH bufory
mam pare zadanek z buforow;) Prosze o jakies drobne wskazowki i z gory dziekuje;) 1.Obliczyc pH roztworu buforowego zawierającego 5,00 mmol H2CO3 i 1,0 mmol NaHCO3 w 250cm3 roztworu. (pKa1=6,35 pKa2=10,32) 2.Obliczyc licznosc stalego NaOH konieczną do przygotowania
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22605


Temat: podstawy alkacymetrii oraz Potencjometryczne oznaczanie
...sposobami: wizualnie po dodaniu odpowiedniego wskaźnika barwnego (np.fenoloftaleina, oranż metylowy) za pomocą papierka wskaźnikowego (papierek lakmusowy, uniwersalny) lub potencjometrycznie (elektroda kombinowana pH). W ramach ćwiczenia pomiar odczynu wody lub gleby będzie realizowany metodą potencjometryczną z wykorzystaniem prostego pH-metru jak z kombinowaną elektrodą pH. Elektrodę pH-metru kalibruje się z wykorzystaniem roztworów buforowych o znanej wartości pH w przewidywanym zakresie pH próbki a następnie sprawdza się odczyn badanej próbki Oznaczanie pH rozcieńczonego roztworu HCl Do pobranej od prowadzącego kolby miarowej pojemności 250 cm3 przenieść ze zlewki odpowiednią objętość roztworu 0,1 M kwasu solnego HCl w przypadku zestawu A = 25 cm3, B = 2,5 cm3, C = 0,25 cm3, i uzupełnić wodą destylowaną do kreski. Dokładnie...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=17454


Temat: Miareczkowanie - podaj pH
skorzystaj ze wzoru Ostwalda, najpierw w przypadku amoniaku liczysz pOH, później zmieniasz na pH, analogicznie po dodaniu HCl, to już będzie roztwór buforowy
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=18424


Temat: Harmonogram laboratorium z nieorganicznej.
12/I: Wyjaśnić różnice w uzyskanych wartościach pH po dodaniu tych samych ilości roztworu mocnego kwasu lub mocnej zasady do określonej objętości roztworu buforowego oraz do tej samej objętości wody. Napisać odpowiednie równania reakcji wyjaśniające działanie tej mieszaniny buforowej. Podać dwa inne przykłady mieszanin buforowych. Jakoś tak
Źródło: farmacjacmuj.pl/viewtopic.php?t=3862


Temat: Chemia Egzamin
Umieszczam pytania ktore udało mi się zdobyć od różnych osób piszących w terminie '0'. Jak znacie jakies pytania ktore sie nie pojawily to piszcie, bedzie nam łatwiej na I terminie 1.Zasady rozbudowy powłok elektronowych 2.Sole 3.Reguła Hunda 4.Wiązania metaliczne 5.Akumulatory ołowiowe 1. Kwasy tlenowe. 2. Ogniwa. Opisać na dowolnym przykładzie. 3. Asocjacja. 4. Hydroliza. Roztwory buforowe. 5. Prawo działania mas. Reguła Le Chateliera. 1.dysocjacja eloktrolityczna-prawa itd 2.kwasne ogniwo lanchego lancehcego czy jakiegos takiego (w liceum zw. suche) nie chce mi sie sprawdzac pisowni nazwiska ;P 3.budowa czasteczki-wiazania 4.szereg napieciowy metali 5.liczby kwantowe 1. Ogniwo Daniela 2. Hydroliza 3. Dysocjacja wody i jej konsekwencje 4. Tlenki kwasowe 5. Chemia...
Źródło: geologic.fora.pl/a/a,32.html


Temat: egzamin chemia
ZESTAW H 1. Roztwory buforowe. Wzory Haselbaha i kogos tam jeszcze. Jonowo rozpisac bufor. 2. napisac wzory i nazwac produkty po przylaczeniu HBr do propenu i butadienu. 3. Budowa glikolipidów i ceramindu. 4. Narysowac peptyd powstały z Met, Glu, Liz, Pro, Ser. 5. Produkty reakcji cukrów na przykladzie fruktozy i glukozy i cos tam jeszcze bylo , ale nie pamietam. 6. Narysowac wzór aldozy, cytozyny i difosforourydyny.
Źródło: vetforum.pl/viewtopic.php?t=692


Temat:
...jest wzorem: K=([CH3COO-][H3O+])/[CH3COOH W roztworze, w którym mamy kwas octowy, oraz sól tego kwasu z mocną zasadą występuje zarówno CH3COOH jak i jony octanowe. Dysocjacja kwasu w tym układzie jak i hydroliza jonów octanowych jest zahamowana, ze względu na istnienie 'sprzężenia' kwas-jon (sól mocnej zasady-słaby kwas). W takim wypadku możemy napisać, że: K=(Csól*[H3O+])/Ckwas Jeśli chcemy wyznaczyć pH roztworu buforowego, to wystarczy wyznaczyć stężenie jonów oksoniowych z powyższej zależności, zlogarytmować wyprowadzony wzór: [H3O+]=(K*Ckwas)/Csól pH = pK -log(Ckwas) + log(Csól) Kiedy objętość jest ustalona i nie ulega zmianie możemy zastąpić stężenia liczbami moli: pH =pK -log(n kwas) +log(n sól) No i ty z tego równania możesz skorzystać. Pozdrawiam
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,16.html


Temat: Skala barw pH
Przecież napisałem, że ta 6,0-8,0 to lipa... To nie jest kwestia firmy, tylko prawidłowej skali. Jeśli ktoś ma testy Zooleku, też powinien używać skali podanej przeze mnie. Co przy okazji jest pośrednią wskazówką na jakość produktów tej firmy. Podejrzewam, że korzystali z błędnych przepisów na roztwory buforowe, które można spotkać w podręcznikach chemii analitycznej. Pozdrawiam
Źródło: aquaforum.pl/viewtopic.php?t=22947


Temat: Roztwory buforowe. Octan buforowy.
Siema! Ostatnio zająłem się roztworami buforowymi, ale niestety okazało się to trudniejsze niż myślałem. Nie rozumiem m.in. tej rzeczy, dajmy na to: 10ml kwasu solnego o stężeniu 1 mol/dm^3 dodano do 1 litra buforu octanowego ( 0,1 mol/dm^3 CH3COOH + 0,1 mol/dm^3 CH3COONa). Oblicz zmianę pH. Zadanie jest banalne, bo liczby są proste. Chodzi mi tu o stronę techniczną. W takim wypadku pH tego buforu w postaci logarytmicznej wyniesie: , gdzie: - stała dysocjacji...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=7239


Temat:
na chemii nieorganicznej praktycznie to samo, jeszcze zależy jak dobrze miałaś przerobiony materiał, tylko zwraca się uwagę na trudniejsze rzeczy, ale według mnie, to nie jest trudne... z nowszych rzeczy są roztwory buforowe, ale to też da się przeżyć...
Źródło: analityka.fora.pl/a/a,38.html


Temat: pH i iloczyn jonowy
jestem raczej humanistką niżeli ścisłowcem ja podobno też ;) Zad. 1 Roztwór buforowy zawiera 0.1 mol kwasu octowego i 0.1 mol octanu sodowego w 1l roztworu. Oblicz zmianę pH tego roztworu po dodaniu 1 litra tego roztworu: a) 10 ml 1 mol/l roztworu HCl stężenie molowe CH3COOH wynosi zatem 0,1mol/dm3, podobnie jak stęzenie CH3COONa 0,1mol----------------------- 0,1mola CH3COOH => CH3COO- + H+ CH3COONa => CH3COO- + Na+ 0,1mola to właśnie te 0,1mola H+ wpływa tu na odczyn dodając...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5544


Temat: Bufor fosforanowy...
Witam, Rozwiązuje właśnie zadania z roztworów buforowych i napotkałam na jedno, którego do końca nie jestem pewna.. Przedstawię Wam zadanie i moje rozwiązanie.. Prosiłabym o sprawdzenie i ewentualne wskazówki.. Z góry dziękuje.. Zad. Ile gramów Na2HPO4 należy dodać do 1dm3 roztworu zawierającego 0,1 mola NaH2PO4, aby pH roztworu wynosiło 7? Założyć, że objętość roztworu nie ulega zmianie. Wartość stałych protolizy H3PO4: Ka1 = 6,3*10^-3 Ka2 = 6,2*10^-8 Ka3 =...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22333


Temat: "Trudno rozpuszczalny kwas"
...salicylowy: a końcowe pH roztwóru osiągnęło wartość 1. Oblicz stężenie molowe, jakie powinny osiągnąć cząsteczki kwasu salicylowego w powstałym roztworze i odpowiedz, czy nastąpi wytrącenie osadu kwasu salicylowego. Zakładamy że kwas jest jednoprotonowy, rozpuszczalność kwasu salicylowego S=0,0145M Jeśli rozwiążemy to zadanie używając po prostu wyrażenia na stałą równowagi Ka (ewentualnie odpowiedniego wzoru na roztwór buforowy) otrzymamy stężenie cząsteczek kwasu salicylowego [HA]=0,0989M. Następnie przyrównujemy tę wartość do rozpuszczalności kwasu salicylowego i odpowiadamy że kwas się wytrąci. Czy takie rozwiązanie jest poprawne? Moim zdaniem takie rozumowanie nie bierze pod uwagę faktu, że wytrącona forma kwasu w ogóle nie jest obecna jako element roztworu. Według mnie maksymalną wartością [HA] jest jego rozpuszczalność...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=14770


Temat: Stała dysocjacji/pH
Proponuje podręcznik akademicki: A. Bielański Chemia ogólna i nieorganiczna, dział równowagi w roztworach (czy coś takiego), ewentualnie jeszcze dział roztwory buforowe...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=8394


Temat: kolejne zadania których nie rozumiem
1-Wymień dwa minerały cynku. Napisz równania reakcji zachodzące w trakcie otrzymywania cynku z rudy. 2- Co to są roztwory buforowe? Podaj przykład
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=15254


Temat: Stałą dysocjacji
prosze o pomoc w roziązaniu kilku zadań 1 Ile g 5 milowego KOH należy dodać do 30 g wody aby otrzymać 0,4 molowy roztwór ( dkoch=1,2 g/cm3) 2 Jaka była stała dysocjacji roztworu wodorotlenu amonu skoro roztwór o stężeniu 0,01 mol/dm3 miał pH=10,5? 3 Oblicz stężenie roztworu sprzężonej zasady którą należy dodać do 0,1 mol/dm3 kwasu octowego aby otrzymać roztwór buforowy o pH=3 K=1,58*10-5 4 Stężenie jonów fluorkowych w nasyconym roztworze fluorku wapnia wynosi 0,00876 g/dm3. Oblicz wartość iloczynu rozpuszczalności tej soli. [ Dodano: 2010-01-20, 16:29 ]
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=19197


Temat: pH,bufory
1 mol NH4N03 reaguje z 1 molem KOH dając jeden mol NH3*H2O VNH4NO3*c NH4NO3=nNH4NO3=nNH3*H2O=0.04mola W obec tego zużyjemy 0.04 mola KOH Jednocześnie w roztwoże buforowym musi się znaleźc NH4NO3 który jest jego składnikiem wobec tego nsoli w roztworze buforowym wynosi także 0,04, więc razem daje nam to 0.08mola soli.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=8174


Temat: miareczkowanie buforu octanowego HCl i NaOH
...2,73 2,10 1,88 1,74 1,64 1,57 1,48 1,41 1,35 1,31 W jaki sposób mam się zabrać za liczenie c soli, c kwasu i H+? Bo ja to robiłam tak.... np dla 50cm³ Jeżeli do 50 cm3 buforu dodano 0,5 cm3 HCl, to część CH3COO- uległa zobojętnieniu, przy czym utworzyła się równoważna część kwasu CH3COOH. 0,5 cm3 1M HCl zawiera 0,0005 mola HCl i zobojętnia 0,0005 mola CH3COO-, wytwarzając 0,0005 mola CH3COOH. Objętość roztworu buforowego wynosi 50,5 cm3≈ 0,0505 dm3 c[Ac]=0,0005mol/0,0505dm³=0,009901M c kw=0,2M+0,009901 c sol= 0,2- 0,009901 I to na tyle co wykombinowałam, dziś mnie to przerosło. Poproszę o wskazówki :)
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=6394


Temat: POMOCY podacie pytania na egzamin z CHEMI
Pomożemy?? Pewnie że pomożemy!! chemia nieorganiczna: z tego co pamiętam to było coś o Elektrolitach (ale nie pamiętam konkretnie co :/) teorie kwasów i zasad (wszystkie trzy: Rrehniusa, Bransteda-Lewry'ego i Lewisa) Stała dysocjacji, hydroliza (octan sodu i chlorek amonu), roztwory buforowe (roztwór słabego kwasu z solą tego kwasu z mocną zasadą, np. CH3COOH i CH3COONa, słabej zasady z solą tej zasady z mocnym kwasem, NP. NH3 i NH4Cl), co to jest efekt wspólnego jonu i pojemność buforowa, Wiązania jonowe, kowalencyjne i spolaryzowane, itd. (opisać je i przedstawić na przykładach), było pytanie dlaczego Glin (Al) jest amfoteryczny? chemia organiczna: bromowanie (chlorowanie, alkilowanie) benzenu w...
Źródło: arkrakow.fora.pl/a/a,2367.html


Temat: kilka pytań z chemii ogólnej:)
...z alotropowych odmian węgla przewodzi prąd i dlaczego? 7)Demineralizacja wody. Co to, po co i jak? 8) Otrzymywanie litowców w fazie stałej i dlaczego takimi metodami? 9) Reakcje zachodzące w szkle fotochromowym 10) Entalpie wiązań C-C, C=C, C(potrójne)C wynoszą odpowiednio 348, 612, 837 (kJ/mol). Dlaczego wiązanie C=C nie ma masy dwukrotnie większej od wiązania C-C, a wiązanie C(potrójne)C dwukrotnie większej niż wiązanie C=C? 11) Roztwory buforowe. Typy i przykłady. I to byłoby na chwilę obecną tyle:) Mam nadzieję, że pomożecie.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=20267


Temat: Pomiar pH wody
Witam! Książka Glaestone'a -Podstawy Elektrochemii była naszą bazą na zajęciach z tego przedmiotu. Wszystko co tam pisze o elektrodach to święta prawda, ale obecnie nie stosuje się osobnych elektrod odniesienia i wskaźnikowej. Zamiast tego jest elektroda zespolona - (dwie w jednej). Szczegłnie wygodne są elektrody epoksydowe, bo trudniej je stłuc. Elektroda może posiadać opór do 300 MOhm. Kosztuje netto ok 120zł plus 30 zł za dwa roztwory buforowe. W naszych warunkach ledwo wytrzymuje rok. Naprawiając tanie pHmetry mogę powiedzieć, że zawierają na wejściu TLC271, jeszcze jeden wzmacniacz operacyjny do przesuwania poziomu, ICL7106 i dwa potencjometry: do regulacji zera i kompensacji temperatury. Zrobienie takiego przyrządu leży w możliwościach doświadczonego amatora. Profesjonalny wodoodporny przyrząd, dzięki procesorowi pamięta nastawy dla kilku...
Źródło: forum.ep.com.pl/viewtopic.php?t=11225


Temat: pH,bufory
...dla mnie bardzo wazne!z gory dziekuje! 1. Obliczyć jaka jest wartość stopnia dysocjacji w roztworze HF, którego stężenie wynosi 9,93 %, a gęstość 1,036 g/cm3. pKHF = 3,17 ; MHF = 20,01 g/mol ODP.0,0115 2. Roztwór NH4Br o stęż. 8,0% i gęstości 1,045 g/cm3 wykazuje pH = 4,66. Oblicz stopień hydrolizy w roztworze oraz pKNH3H2O MNH4Br = 97,95g/mol ODP.stopien hydrolizy=4,57e^-3, pKNH3H2O=7,49 3. Należy sporządzić 280 cm3 roztworu buforowego o pH = 9,25. Mamy do dyspozycji 200 cm3 roztworu NH4NO3 o stęż. 0,2 mol/dm3, stały KOH oraz wodę destylowaną. Obliczyć potrzebne ilości każdego ze składników ( założyć zużycie całego roztworu NH4NO3). KNH3H2O = 1,78x10-5 ; MKOH = 56 g/mol W tym zadaniu i kolejnym jestem pewna ze moj wynik jest zly,prosze o jakas podpowiedz:) 4. Do 150 cm3 roztworu NiCl2 o stęż. 0,05 mol/dm3 dodano 75 cm3 roztworu NaClO3 o stęż. 0,2...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=8174


Temat: Co na maturze?
...mogą być logarytmy jeżeli wynikiem będzie liczba całkowita. a jeśli będziesz miał/a za zadanie porównać jakieś 2 wartości obliczając jedną z nich i wstawiając do równania gdzie indziej w np. innym ogniwie korzystając z r.Nernsta? wtedy nie korzystasz bezposrednio w logarytmu, ale z jego wlasnosci i mozliwosci jakie dają Ci twierdzenia o logarytmach ;D => czyli takie zad teoretycznie mogłoby się trafić - roztwory buforowe Definitywnie nie, nie ma na maturze zadań związanych z buforami. JAK ZAOKRĄGLAĆ? Najczęściej zaokrągla się do drugiego miejsca po przecinku - 0,00. Jeśli rozwiązuje się zadanie, to najlepiej zaokrąglać tylko wynik finalny. Zaokrąglenia można robić w tzw. "wygodnym" miejscu, np. 0,07448 = 0,0745, gdzie poprzedzająca liczba jest bardzo wysoka 8 lub 9 (czasami 7). CZY KRESKI...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=6856


Temat: cwiczenie 4 -- bufory
po prostu trzeba napisać słowo w słowo ze skryptu,ten cały wstęp aż do stwierdzenia co to jest roztwór buforowy. przynajmniej u nas tak było dziś
Źródło: amg2007.fora.pl/a/a,126.html


Temat: nie wiem jak rozwiazac?
Zmieszano 30cm³ 20% roztworu kwasu octowego o gestosci 1,2g/cm³ oraz 15cm³ 10% roztworu zasady sodowej o gestosci 1,1g/cm³. Oblicz stezenie molowe octanu sodu, której substancji uzyto w nadmiarze, pH roztworu buforowego. jezeli mozesz to przyslij odp na mail
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1244


Temat: chemia analityczna
- co to jest dysocjacja elektrolityczna - zadanie na obliczenie ph - kryterium doboru wskaznika przy miareczkowaniu ( wyjasnic: skok miareczkowania, PK wskaznika , PR) - miano HCl ( procedura) - iloczyn jonowy wody - roztwor buforowy ( przyklad, zasada dzialania , co sie dzieje po dodaniu kwasu a co po dodaniu zasady) - hydroliza anionowa - pH , pOH wyjasnic To chyba tyle..
Źródło: chemiakosmetyczna.fora.pl/a/a,44.html


Temat: roztwory buforowe
Ahoj z Gdyni! Błagam o pomoc w rozwiązaniu zadań. 1. oblicz pH roztworu buforowego zawierającego 0.1 mol octanu sodu i 0.4 mol kwasu octowego w 1l roztworu pKCH3COOH=4.76 2. oblicz pH roztworu buforu octanowego otrzymanego przez zmieszanie 20ml 0.2 mol/dm3 roztworu kwasu octowego i 180 ml 0.2 mol/dm3 roztworu octanu sodowego. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli ktoś krok po kroku wytłumaczy mi jak to wykonać. Pozdrawiam, mandragora
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5611


Temat: roztwory buforowe
Wszystko co do roztworów buforowych i obliczeń z nimi związanych jest bardzo pięknie opisane w książce Lipca i Szmala i również tam znajdziemy jak obliczyć Ph soli, którą poddaliśmy hydrolizie.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5611


Temat: chemia wody w pigułce
...formy zdysocjowanej - anionu i zhydrolizowanej - niezdysocjowanego kwasu), możemy łatwo wyprowadzić uproszczone zależności: pOH = ½(pKh - logC0) i pH = ½(pKw + pKa + logC0). Dla omawianego octanu sodu, o pKa = 4,75 otrzymamy dla roztworu 1% (co trzeba przeliczyć na C0 w mol/dm3) pH=8,9. Stężenie soli ma tutaj wpływ na pH, ale stosunkowo nieduży - 10-krotna zmiana stężenia spowoduje zmianę pH zaledwie o 0,5 jednostki. No to weźmy teraz się za roztwory buforowe, na przykładzie tego samego kwasu octowego. No dobrze, wiem, że nikogo nie interesują octany tylko węglany, ale kwas octowy jest najpopularniejszym słabym kwasem jednoprotonowym, dlatego wszystkie podręczniki też na nim trenują. Wprowadzenie już teraz kilku równowag dysocjacji i hydrolizy spowodowałoby niepotrzebne skomplikowanie problemu – obiecuję, że węglany też w końcu będą. Wracając do kwasu...
Źródło: aquaristica.pl/viewtopic.php?t=59


Temat: Telefony komórkowe mogą działać na glicerynę
...dla środowiska niż platyna, produkują jedynie dwutlenek węgla i wodę oraz nietoksyczne produkty przemiany materii to jednak są bardziej wrażliwe i pracują w zacznie mniejszym zakresie temperatur. enzymy bakteryjne, uwięzione w powiększonych porach membrany, utleniają glicerynę do elektronów, protonów i dwutlenku węgla Zespół Minteer ma już stworzoną membranę (błonę) do unieruchomienia enzymów na niej w roztworze buforowym – to może pracować przez miesiące lub lata – dodaje. Teraz rozważają, które paliwo najlepiej pracuje w ich nowym systemie. Mikrobowe ogniwa paliwowe mogą konsumować wszystko od etanolu do glukozy, ale Minteer i jej dyplomant sugerują glicerynę jako uzasadniony wybór. Zapasy tego słodkiego alkoholu (gliceryny – przyp. tłum.) szybko się powiększają odkąd produkujemy biopaliwa, w których jest on...
Źródło: cdw-forum.yoyo.pl/viewtopic.php?t=748


Temat: !!! WYKŁADY !!!
...Cl- 103 f). HCO3 – 27 g). HPO42- i H2PO4 ok. 1. Krew ma swoje pH (wskaźnik kwasowości i zasadowości). 7,4 pH średnia (spoczynkowa 7,35-7,45) lekko zasadowa odczuwalna jest w smaku. Wzrost i spadek jest niedobry. Tolerancja mała 7,35 - 7,45 | 0,6 | 0,4 6,8 7,8 Po wysiłku, jemy dużo posiłków, a większość z nich jest kwaśna. Bardziej odporni jesteśmy na zakwaszenie niż alkalizację ( grozi nam przy tym zaburzenie metabolizmu). Roztwory buforowe ( bufory, mieszaniny buforujące): - zapobiegają gwałtownym zmianom pH, to mieszaniny, które reagują przy kwasach i zasadach. pH nadal jest na tym samym poziomie. Rodzaje buforów: 1. Mieszanina słabego kwasu i soli tego kwasu z mocna zasadą Bufor węglanowy – skł. H2 CO3 , HCO3 – 2. Słaba zasada z solą tej zasady z mocnym kwasem. Bufor amonowy – NH4OH , NH4Cl 3. Bufor fosforanowy...
Źródło: studiaturystyka.fora.pl/a/a,396.html


Temat: Fizyko-chemia
Jaką książkę moglibyście mi polecić , w kótrej zawarte byłyby informacje pisane w języku prostym i zwięzłym i przede wszystkim zrozumiałym na tematy: *szybkość reakcji *efekty energetyczne reakcji * roztwory buforowe *elektrochemia Pytam , ponieważ w moim podręczniku z Operonu do 3 klasy nie jest wszystko jasno wytłumaczone ...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=11237


Temat: Roztwory buforowe. Octan buforowy.
Jeżeli chodzi o bufory to polecam Bielańskiego lub inny podręcznik akademicki. Czym jest roztwór buforowy zapewne to już wiesz. Postaram się to wyjaśnić mechanizm buforów i sposób obliczania ich pH na przykładzie: Mamy w roztworze słaby kwas (słabo dysocjujący) oraz sól tego kwasu (z mocnej zasady). Jak wiadomo sól dysocjuje w roztworze całkowicie i jego nie wielka część oczywiście ulega hydrolizie zgodnie z równaniem: Jak widać z równania oraz ze stałej hydrolizy stała równowagi tej reakcji będzie...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=7239


Temat: Konspekt z Chemii
...Warunek wstępny wpisu na zajęcia: zaliczenie bloku przedmiotowego Chemia ogólna I. Cykl wykładów stanowi przegląd podstawowych działów chemii oraz elementów chemii węgla. -Właściwości stanów skupienia. -Gazy, ciecze i roztwory. -Równowagi jonowe, prawo Nernsta (podziału). -Ekstrakcja. -Osmoza. -Dysocjacja i towarzyszące jej procesy. -Właściwości elektrolitów, stężenie i aktywność, hydroliza, roztwory buforowe. -Rozpuszczalność, iloczyn rozpuszczalności. -Teorie kwasów i zasad. -Związki amofoteryczne. -Miareczkowanie kwas - zasada. -Krzywe miareczkowania. -Elektrochemia: pojęcia podstawowe. -Elektroliza. Praktyczne aspekty elektrolizy. -Ogniwa galwaniczne - budowa, zasada działania, SEM ogniwa, baterie, akumulatory, ogniwa paliwowe. -Szereg napięciowy. -Korozja....
Źródło: inzsrod09agh.fora.pl/a/a,792.html


Temat: Kolokwium 1
...w ppm?) 4. zadanie - coś bardzo podobnego do: 18. Ampułka z koncentratem KCl zawiera 10 ml jednomolowego roztworu tego związku. Oblicz stężenie molowe KCl po dodaniu takiej ampułki do 500 ml soli fizjologicznej. (odpowiedź to chyba 0,03) 5. Rodzaje roztworów koloidowych z przykładami 6. Jakie bufory występują w organizmie człowieka - wymienić i krótko scharakteryzować 7. Zdefiniuj pojęcie pojemności buforowej. Opisz działanie roztworu buforowego na dowolnym przykładzie. 1. Wymienic bufory osocza w kolejnosci od najwazniejszego... 2. Pojemnosc buforowa, wzor + przykład działania jakiegos buforu 3. Prawo Lamberta-beera, opis słowny, wzór + opis wzoru 4. Od czego zalezy rozpuszczalność subst. organicznych w wodzie, podaj na przykładach 5 i 6 Dwa zadania (identyczne jak robiliśmy na zajeciach - wiec radze przerobic je). Przeliczanie Jonów Ca w...
Źródło: lekarski2009.fora.pl/a/a,492.html


Temat: Pytanie o logarytm współczynnika pH
...zawsze jest problem. Dodatkowo na aktywność jonów wodorowych mogą przecież wpływać inne jony poprzez zmianę siły jonowej. Na Stronie Tomka znajduje się bardzo obszerny artykuł o pH. Jest tam nawet propozycja nowej definicji pH (rozważana podobno w IUPAC): pH jest to odczyt ze skali pH-metru, którego elektrody zanurzone są w badanym roztworze. pH-metr uprzednio powinien być wykalibrowany przy użyciu międzynarodowych wzorcowych roztworów buforowych. W gruncie rzeczy odzwierciedla stan faktyczny.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=99


Temat: kilka pytań z chemii ogólnej:)
11) Roztwory buforowe. Typy i przykłady. http://biochigen.slam.katowice.pl/podrecznik/8.pdf
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=20267


Temat: Pomiar ph 1-wire
...(50-150 Mohm), musi być podłączona do wzmacniacza operacyjnego o równie dużej oporności wejściowej, za nim jakiś operacyjniak w układzie filtra dolnoprzepustowego, dalej przetwornik analogowo-cyfrowy i wreszcie jakiś prosty mikroprocesor z wyjściem 1-wire. Elektroda nie dość że droga (powyżej 100 zł) to jeszcze o ograniczonym czasie eksploatacji (1 do kilku lat). Poza tym elektroda wymaga co pewien czas kalibracji za pomocą tzw. roztworów buforowych.
Źródło: forum.ep.com.pl/viewtopic.php?t=9919


Temat: Bufory
W jaki sposób bufory utrzymują stałe pH roztworu ? Jaki jest wzór na pH roztworu buforowego ?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=18549


Temat: pytania z egzaminu z chemii z jednej grupy
ja dzis pisalam egzamin z chemii i to moje pytania: 1.chemia statyczna 2. roztwory buforowe 3. kwasy tlenowe 4. ogniwo daniella 5. II zasada termodynamiki
Źródło: geologic.fora.pl/a/a,34.html


Temat: Elektroniczny tester PH
moi mili jezeli chodzi o kalibracje ph metrów to nigdy ale to przenigdy nie robie sie tego na jednym roztworze buforowym robi sie to zawsze na conajmnej 2 jak nie na trzech najlepiej kalibrowac na 4-7-10 jak nie ma mozliwosci tak to dla celów akwarystycznych 4-7 w razie pytan piszcie bo sie na tym znam troszkę pozdrawiam
Źródło: discusforum.pl/viewtopic.php?t=2248


Temat: CHEMIA - pytanka z wejściówek - pisać!
1. Narysuj wykres miareczkowania H2CO3 mocna zasada. Zaznacz: pK1, pK2 (podane), punkt w ktorym stezenie H2CO3 rowne jest HCO3-, obszary buforowania. 2. Podane byly 3 roztwory, NaCl, MgCl2, HCl. Zaproponuj jakie maja miec stezenia, aby byly wzgledem siebie izoosmotyczne. Zaproponuj tez roztwor hiper i hipotoniczny. 3. Mamy jakis roztwor buforowy o stezeniu zasady i kwasu 100 mmoli. Jak sie zmieni pH i pojemnosc buforowa gdy dodamy 50 mmoli NaOH. Uzasadnij. 4. Narysuj izomery cis trans i nazwij. (dowolne) 5. Narysuj chyba 1-bromo-3-metylo-buta-1,3-dien. Napisz jaka hybrydyzacje, czy jakos tak maja wszystkie wegle (chodzi o to sp2, sp3 itd. :P). Zaznacz wszystkie wiazania (sigma i pi). Ktore atomy leza w jednej plaszczyznie. Nasza asystenka mowila ze te rozne zwiazki...
Źródło: forum.stud.umed.lodz.pl/viewtopic.php?t=1211


Temat: EGZAMIN
Bufory - roztwory, których wartość pH po dodaniu niewielkich ilości mocnych kwasów albo zasad, jak i po rozcieńczeniu wodą prawie się nie zmienia. Roztworami buforowymi są roztwory słabych kwasów oraz ich soli z mocną zasadą, albo słabych zasad i ich odpowiednich soli o zbliżonych stężeniach. Rolę mieszanin buforowych spełniają również roztwory wodorosoli np. NaHCO3, NaH2PO4 lub Na2HPO4.
Źródło: geologiauwr.fora.pl/a/a,46.html


Temat: GRIPSTOP SPRAY DO NOSA/DMG DRUGS MINERALS AND GENERICS
...Stop to innowacyjny preparat w formie aerozolu, udrażniający. przewody nosowe, nie obkurczający naczyń krwionośnych śluzówki. Przeznaczony do stosowania w stanach niedrożności przewodów nosowych oraz w utrudnionym oddychaniu przez nos. Skład Laktoferyna, karboksymetylo beta glukan, D-pantenol, sól potasowa kwasu glicyryzynowego, chlorobutanol, N-(hydroksymetylo) glicynian sodu, sól sodowa EDTA, polisorbat 20, aromaty naturalne, roztwór buforowy pH 7,0. Działanie * Skutecznie udrażnia przewody nosowe. * Poprawia komfort oddychania. * Nie obkurcza naczyń krwionośnych błony śluzowej nosa. * Nie wysusza śluzówki, nie podrażnia nosa. * Wykazuje właściwości przeciwzapalne i ochronne na błonę śluzową. * Wspomaga proces odbudowy śluzówki i przywraca równowagę immunologiczną. * Rekomendowany zarówno do terapii krótko- jak i...
Źródło: life-forum.pl/viewtopic.php?t=138